పంచాంగం..ఆదివారం, 24.09.17 శ్రీ హేవిళంబినామ సంవత్సరం దక్షిణాయనం, శరదృతువు ఆశ్వయుజ మాసం తిథి శు.చవితి ఉ.11.38 వరకు తదుపరి పంచమి నక్షత్రం విశాఖ తె.4.32 వరకు(తెల్లవారితే సోమవారం) తదుపరి అనూరాధ వర్జ్యం ఉ.8.37 నుంచి 10.23 వరకు దుర్ముహూర్తం సా.4.17 నుంచి 5.06 వరకు రాహుకాలం సా.4.30 నుంచి 6.00 వరకు యమగండం ప.12.00 నుంచి 1.30 వరకు శుభసమయాలు..లేవు

Daily Horoscope

24th September, 2017

Aries

Taurus

Gemini

Cancer

Leo

Virgo

Libra

Scorpio

Sagittarius

Capricorn

Aquarius

Pisces