పంచాంగం...గురువారం, 16.08.18 శ్రీవిళంబినామ సంవత్సరం దక్షిణాయనం, వర్ష ఋతువు శ్రావణ మాసం తిథి శు.పంచమి ఉ.6.23 వరకు తదుపరి షష్ఠి తె.5.37 వరకు (తెల్లవారితే శుక్రవారం) తదుపరి సప్తమి నక్షత్రం చిత్త రా.9.12 వరకు తదుపరి స్వాతి వర్జ్యం రా.2.48 నుంచి 4.24 వరకు దుర్ముహూర్తం ఉ.9.57 నుంచి 10.48 వరకు తదుపరి ప.3.00 నుంచి 3.52 వరకు రాహుకాలం ప.1.30 నుంచి 3.00 వరకు యమగండం ఉ.6.00 నుంచి 7.30 వరకు శుభసమయాలు...రా.8.26గంటలకు మీనలగ్నంలో వివాహ, గృహప్రవేశాలు. గరుడపంచమి

Baby Names

Every name has got its vibration. Some sound pleasant, some sound horrible, some forceful and some peaceful. That can be understood in concrete form. And there are some cosmic vibrations in sounds (names) those show effect on the individual. Those cosmic vibrations are symbolized by rishis in the form of letters those correspond to some stars. And coming to numerology, the lucky number and destiny number will be considered to give names to babies. We at Janmakundali.org consolidate both ancient and modern sciences to give an apt name to baby.
 
Giving a name to the baby is the first and most important task that would-be parents usually do. "A NAME IS IDENTITY FOR EVER" The name stays with the baby through the rest of his/her life. Many believe that names have a significant effect on the child's development and personality.
 
Since every name has a meaning, by taking the name of a child for years it will develop their personality traits according to the meaning for that name. For more information mail us at support@janmakundali.com
Terms and Conditions for Express Checkout,  
# Janmakundali.com will be charging Rs.500/- extra in case of Express Checkout.  In this case appointment would be given in priority basis (within 72 hours) 
# However, Janmakundali.com reserves the right to reject this depending upon availability of the astrologer. In this case Rs.500/- charged would be refunded and Appointment will be considered as Normal appointment only.