పంచాంగం..సోమవారం, 23.01.17 శ్రీ దుర్ముఖినామ సంవత్సరం ఉత్తరాయణం, హేమంత ఋతువు పుష్య మాసం తిథి బ.ఏకాదశి రా.2.43 వరకు నక్షత్రం అనూరాధ ప.2.07 వరకు తదుపరి జ్యేష్ఠ వర్జ్యం రా.8.19 నుంచి 10.04 వరకు దుర్ముహూర్తం ప.12.33 నుంచి 1.16 వరకు తదుపరి ప.2.46 నుంచి 3.30 వరకు రాహుకాలం ఉ.7.30 నుంచి 9.00 వరకు యమ గండం ఉ.10.30 నుంచి 12.00 వరకు శుభసమయాలు...లేవు సర్వ ఏకాదశి
Panchangam
23rd Jan 2017

 పంచాంగం..సోమవారం, 23.01.17

శ్రీ దుర్ముఖినామ సంవత్సరం

ఉత్తరాయణం, హేమంత ఋతువు

పుష్య మాసం

తిథి బ.ఏకాదశి రా.2.43 వరకు

నక్షత్రం అనూరాధ ప.2.07 వరకు

తదుపరి జ్యేష్ఠ

వర్జ్యం రా.8.19 నుంచి 10.04 వరకు

దుర్ముహూర్తం ప.12.33 నుంచి 1.16 వరకు

తదుపరి ప.2.46 నుంచి 3.30 వరకు

రాహుకాలం ఉ.7.30 నుంచి 9.00 వరకు

యమ గండం ఉ.10.30 నుంచి 12.00 వరకు

శుభసమయాలు...లేవు

సర్వ ఏకాదశి