పంచాంగం..సోమవారం, 24.04.17 శ్రీ హేవిళంబినామ సంవత్సరం ఉత్తరాయణం, వసంత ఋతువు చైత్ర మాసం తిథి బ.త్రయోదశి రా.9.44 వరకు నక్షత్రం ఉత్తరాభాద్ర రా.10.00 వరకు వర్జ్యం ఉ.7.56 నుంచి 9.30 వరకు దుర్ముహూర్తం ప.12.21 నుంచి 1.11 వరకు తదుపరి ప.2.51 నుంచి 3.44 వరకు రాహుకాలం ఉ.7.30 నుంచి 9.00 వరకు యమ గండం ఉ.10.30 నుంచి 12.00 వరకు శుభ సమయాలు...ప.1.16 నుంచి 1.56 గంటల వరకు క్రయవిక్రయాలు, అగ్రిమెంట్లు, ఆర్థిక లావాదేవీలు.

Panchangam

01st January, 1970

No records found