పంచాంగం...మంగళవారం, 24.04.18 శ్రీ విళంబినామ సంవత్సరం ఉత్తరాయణం, వసంత ఋతువు వైశాఖ మాసం తిథి శు.నవమి ప.1.38 వరకు తదుపరి దశమి నక్షత్రం ఆశ్లేష సా.5.11 వరకు తదుపరి మఖ వర్జ్యం ఉ.6.41 నుంచి 8.11 వరకు తిరిగి తె.4.01 నుంచి 6.00 వరకు (తెల్లవారితే బుధవారం) దుర్ముహూర్తం ఉ.8.11 నుంచి 9.02 వరకు తిరిగి రా.10.48 నుంచి 11.34 వరకు రాహుకాలం ప.3.00 నుంచి 4.30 వరకు యమగండం ఉ.9.00 నుంచి 10.30 వరకు శుభసమయాలు...లేవు

Panchangam

25th April, 2018

పంచాంగం...బుధవారం, 25.04.18

శ్రీ విళంబినామ సంవత్సరం

ఉత్తరాయణం, వసంత ఋతువు

వైశాఖ మాసం

తిథి శు.దశమి ప.11.29 వరకు

తదుపరి ఏకాదశి

నక్షత్రం మఖ ప.3.50 వరకు

తదుపరి పుబ్బ

వర్జ్యం రా.11.28 నుంచి 1.00 వరకు

దుర్ముహూర్తం ప.11.32 నుంచి 12.22 వరకు

రాహుకాలం ప.12.00 నుంచి 1.30 వరకు

యమగండం ఉ.7.30 నుంచి 9.00 వరకు

శుభసమయాలు...ప.2.09 నుంచి 2.55 వరకు క్రయవిక్రయాలు, అగ్రిమెంట్లు, రిజిస్ట్రేషన్లు.

శ్రీ వాసవి జయంతి