పంచాంగం...మంగళవారం, 14.08.18 శ్రీ విళంబినామ సంవత్సరం దక్షిణాయనం, వర్ష ఋతువు శ్రావణ మాసం తిథి శు.తదియ ఉ.9.27 వరకు తదుపరి చవితి నక్షత్రం ఉత్తర రా.10.11 వరకు తదుపరి హస్త వర్జ్యం ఉ.6.07 నుంచి 7.40 వరకు దుర్ముహూర్తం ఉ.8.16 నుంచి 9.06 వరకు తిరిగి రా.10.55 నుంచి 11.41 వరకు రాహుకాలం ప.3.00 నుంచి 4.30 వరకు యమగండం ఉ.9.00 నుంచి 10.30 వరకు శుభసమయాలు...లేవు మంగళగౌరీవ్రతం

Panchangam

15th August, 2018

పంచాంగం...బుధవారం, 15.08.18

శ్రీ విళంబినామ సంవత్సరం

దక్షిణాయనం, వర్ష ఋతువు

శ్రావణ మాసం

తిథి శు.చవితి ఉ.7.43 వరకు

తదుపరి పంచమి

నక్షత్రం హస్త రా.9.30 వరకు

తదుపరి చిత్త

వర్జ్యం ఉ.6.21 నుంచి 7.54 వరకు

తిరిగి తె.5.22 నుంచి 6.57 వరకు (తెల్లవారితే గురువారం)

దుర్ముహూర్తం ప.11.38 నుంచి 12.29 వరకు

రాహుకాలం ప.12.00 నుంచి 1.30 వరకు

యమగండం ఉ.7.30 నుంచి 9.00 వరకు

శుభసమయాలు...రా.8.31 గంటలకు మీన లగ్నంలో వివాహ, గృహప్రవేశాలు.

నాగ చతుర్ధి