పంచాంగం...సోమవారం, 25.06.18 శ్రీ విళంబినామ సంవత్సరం ఉత్తరాయణం, గ్రీష్మ ఋతువు నిజ జ్యేష్ఠ మాసం తిథి శు.ద్వాదశి ఉ.5.50 వరకు తదుపరి త్రయోదశి నక్షత్రం విశాఖ ఉ.6.30 వరకు తదుపరి అనూరాధ వర్జ్యం ఉ.10.43 నుంచి 12.24. వరకు దుర్ముహూర్తం ప.12.29 నుంచి 1.20 వరకు తదుపరి ప.3.04 నుంచి 3.58 వరకు రాహుకాలం ఉ.7.30 నుంచి 9.00 వరకు యమగండం ఉ.10.30 నుంచి 12.00 వరకు శుభసమయాలు...లేవు

Panchangam

26th June, 2018

పంచాంగం...మంగళవారం, 26.06.18

శ్రీ విళంబినామ సంవత్సరం

ఉత్తరాయణం, గ్రీష్మ ఋతువు

నిజజ్యేష్ఠ మాసం

తిథి శు.త్రయోదశి ఉ.6.29 వరకు

తదుపరి చతుర్దశి

నక్షత్రం అనూరాధ ఉ.7.54 వరకు

తదుపరి జ్యేష్ఠ

వర్జ్యం ప.1.55 నుంచి 3.36 వరకు

దుర్ముహూర్తం ఉ.8.07 నుంచి 9.00 వరకు

తదుపరి రా.10.56 నుంచి 11.40 వరకు

రాహుకాలం ప.3.00 నుంచి 4.30 వరకు

యమగండం ఉ.9.00 నుంచి 10.30 వరకు

శుభసమయాలు...లేవు