పంచాంగం...ఆదివారం, 25.02.18 శ్రీ హేవిళంబినామ సంవత్సరం ఉత్తరాయణం, శిశిర ఋతువు ఫాల్గుణ మాసం తిథి శు.దశమి సా.5.34 వరకు తదుపరి ఏకాదశి నక్షత్రం మృగశిర ఉ.7.35 వరకు తదుపరి ఆరుద్ర వర్జ్యం ప.3.25 నుంచి 4.54 వరకు దుర్ముహూర్తం సా.4.26 నుంచి 5.13 వరకు రాహుకాలం సా.4.30 నుంచి 6.00 వరకు యమగండం ప.12.00 నుంచి 1.30 వరకు శుభసమయాలు...లేవు

Panchangam

26th February, 2018

పంచాంగం...సోమవారం, 26.02.18

శ్రీ హేవిళంబినామ సంవత్సరం

ఉత్తరాయణం, శిశిర ఋతువు

ఫాల్గుణ మాసం

తిథి శు.ఏకాదశి ప.3.12 వరకు

తదుపరి ద్వాదశి

నక్షత్రం పునర్వసు తె.4.17 వరకు (తెల్లవారితే మంగళవారం)

వర్జ్యం సా.5.06 నుంచి 6.35 వరకు

దుర్ముహూర్తం ప.12.34 నుంచి 1.20 వరకు

తదుపరి ప.2.54 నుంచి 3.40 వరకు

రాహుకాలం ఉ.7.30 నుంచి9.00 వరకు

యమ గండం ఉ.10.30 నుంచి 12.00 వరకు

శుభ సమయాలు...ఉ.7.43 గంటలకు మీన లగ్నంలో అన్నప్రాశన,

ఉపయనయన, అక్షర స్వీకార, శంకుస్థాపనలు.