పంచాంగం...బుధవారం, 13.12.17 శ్రీ హేవిళంబినామ సంవత్సరం దక్షిణాయనం, హేమంత ఋతువు మార్గశిర మాసం తిథి బ.ఏకాదశి తె.5.21 వరకు (తెల్లవారితే గురువారం) నక్షత్రం చిత్త రా.11.40 వరకు తదుపరి స్వాతి వర్జ్యం ఉ.7.14 నుంచి 8.55 వరకు దుర్ముహూర్తం ప.11.30 నుంచి 12.15 వరకు రాహు కాలం ప.12.00 నుంచి 1.30 వరకు యమ గండం ఉ.7.30 నుంచి 9.00 వరకు శుభ సమయాలు...ప.1.32 నుంచి 2.58 వరకు క్రయవిక్రయాలు, అగ్రిమెంట్లు, రిజిస్ట్రేషన్లు. స్మార్త ఏకాదశి

Panchangam

12th December, 2017

పంచాంగం...మంగళవారం, 12.12.17

శ్రీ హేవిళంబినామ సంవత్సరం

దక్షిణాయనం, హేమంత ఋతువు

మార్గశిర మాసం

తిథి బ.నవమి ఉ.6.02 వరకు

తదుపరి దశమి తె.5.04 వరకు (తెల్లవారితే బుధవారం)

నక్షత్రం  హస్త  రాత్రి 11:01 వరకు 
తదుపరి చిత్త 

వర్జ్యం ఉ.7.17 నుంచి 8.54 వరకు

దుర్ముహూర్తం ఉ.8.34 నుంచి 9.18 వరకు

తదుపరి రా.10.34 నుంచి 11.26 వరకు

రాహు కాలం ప.3.00 నుంచి 4.30 వరకు

యమ గండం ఉ.9.00 నుంచి 10.30 వరకు

శుభ సమయాలు...లేవు