పంచాంగం...మంగళవారం, 14.08.18 శ్రీ విళంబినామ సంవత్సరం దక్షిణాయనం, వర్ష ఋతువు శ్రావణ మాసం తిథి శు.తదియ ఉ.9.27 వరకు తదుపరి చవితి నక్షత్రం ఉత్తర రా.10.11 వరకు తదుపరి హస్త వర్జ్యం ఉ.6.07 నుంచి 7.40 వరకు దుర్ముహూర్తం ఉ.8.16 నుంచి 9.06 వరకు తిరిగి రా.10.55 నుంచి 11.41 వరకు రాహుకాలం ప.3.00 నుంచి 4.30 వరకు యమగండం ఉ.9.00 నుంచి 10.30 వరకు శుభసమయాలు...లేవు మంగళగౌరీవ్రతం

Panchangam

13th August, 2018

పంచాంగం...సోమవారం, 13.08.18

శ్రీ విళంబినామ సంవత్సరం

దక్షిణాయనం, వర్ష ఋతువు

శ్రావణ మాసం

తిథి శు.విదియ ఉ.11.27 వరకు

తదుపరి తదియ

నక్షత్రం పుబ్బ రా.11.15 వరకు

తదుపరి ఉత్తర

వర్జ్యం ఉ.8.07 నుంచి 9.38 వరకు

దుర్ముహూర్తం ప.12.29 నుంచి 1.20 వరకు

తదుపరి ప.3.01 నుంచి 3.51 వరకు

రాహుకాలం ఉ.7.30 నుంచి 9.00 వరకు

యమగండం ఉ.10.30 నుంచి 12.00 వరకు

శుభసమయాలు...లేవు