పంచాంగం...మంగళవారం, 24.04.18 శ్రీ విళంబినామ సంవత్సరం ఉత్తరాయణం, వసంత ఋతువు వైశాఖ మాసం తిథి శు.నవమి ప.1.38 వరకు తదుపరి దశమి నక్షత్రం ఆశ్లేష సా.5.11 వరకు తదుపరి మఖ వర్జ్యం ఉ.6.41 నుంచి 8.11 వరకు తిరిగి తె.4.01 నుంచి 6.00 వరకు (తెల్లవారితే బుధవారం) దుర్ముహూర్తం ఉ.8.11 నుంచి 9.02 వరకు తిరిగి రా.10.48 నుంచి 11.34 వరకు రాహుకాలం ప.3.00 నుంచి 4.30 వరకు యమగండం ఉ.9.00 నుంచి 10.30 వరకు శుభసమయాలు...లేవు

Panchangam

23rd April, 2018

పంచాంగం...సోమవారం, 23.04.18

శ్రీ విళంబినామ సంవత్సరం

ఉత్తరాయణం, వసంత ఋతువు

వైశాఖ మాసం

తిథి శు.అష్టమి సా.3.58 వరకు

తదుపరి నవమి

నక్షత్రం పుష్యమి సా.6.43 వరకు

తదుపరి ఆశ్లేష

వర్జ్యం ..లేదు

దుర్ముహూర్తం ప.12.22 నుంచి 1.12 వరకు

తిరిగి ప.2.54 నుంచి 3.43 వరకు

రాహుకాలం ఉ.7.30 నుంచి 9.00 వరకు

యమగండం ఉ.10.30 నుంచి 12.00 వరకు

శుభసమయాలు...లేవు