పంచాంగం..శుక్రవారం, 17.08.18 శ్రీ విళంబినామ సంవత్సరం దక్షిణాయనం, వర్ష ఋతువు శ్రావణ మాసం తిథి శు.సప్తమి తె.5.11 వరకు (తెల్లవారితే శనివారం) తదుపరి అష్టమి నక్షత్రం స్వాతి రా.9.20 వరకు తదుపరి విశాఖ వర్జ్యం రా.3.01 నుంచి 4.36 వరకు దుర్ముహూర్తం ఉ.8.16 నుంచి 9.07 వరకు తదుపరి ప.12.28 నుంచి 1.20 వరకు రాహుకాలం ఉ.10.30 నుంచి 12.00 వరకు యమగండం ప.3.00 నుంచి 4.30 వరకు శుభసమయాలు..రా.7.41గంటలకు కుంభలగ్నంలో వివాహాలు.

Weekly Sunsign Horoscope

5th August, 2018 to 11th August, 2018

Aries

Aries (21st March – 20th April)

Efforts done in the past will start giving its fruits. You are likely to give a try for the work which you are scared and not tried for all these days. Social status will increase and you may also gain good friends in the society. Minor adjustments in domestic affairs will give you immense satisfaction. House shifting is likely. You are ready to bear the fuss in few situations for the loved ones. Misunderstandings may arise in the money matters. If you are dealing with any documentation, there could be some confusion if you do not pay attention.

Aries

Taurus

Gemini

Cancer

Leo

Virgo

Libra

Scorpio

Sagittarius

Capricorn

Aquarius

Pisces