పంచాంగం..శుక్రవారం, 17.08.18 శ్రీ విళంబినామ సంవత్సరం దక్షిణాయనం, వర్ష ఋతువు శ్రావణ మాసం తిథి శు.సప్తమి తె.5.11 వరకు (తెల్లవారితే శనివారం) తదుపరి అష్టమి నక్షత్రం స్వాతి రా.9.20 వరకు తదుపరి విశాఖ వర్జ్యం రా.3.01 నుంచి 4.36 వరకు దుర్ముహూర్తం ఉ.8.16 నుంచి 9.07 వరకు తదుపరి ప.12.28 నుంచి 1.20 వరకు రాహుకాలం ఉ.10.30 నుంచి 12.00 వరకు యమగండం ప.3.00 నుంచి 4.30 వరకు శుభసమయాలు..రా.7.41గంటలకు కుంభలగ్నంలో వివాహాలు.

Weekly Sunsign Horoscope

5th August, 2018 to 11th August, 2018

Gemini

Gemini (22nd May – 22nd June)

Legal issues if any will be resolved in your favor. old friends will come into contact again. Disputes in the family will bring disharmony. Some vital changes at home is predicted. Try to conduct get togethers to bring siblings and relatives together. Taking part in social activities and mingling with as many people as possible is likely. You are advised not to peep into other’s personal matters to avoid gossips.  Money is spent like water. Be careful and control your budget. Women are busy in receiving guests.

Aries

Taurus

Gemini

Cancer

Leo

Virgo

Libra

Scorpio

Sagittarius

Capricorn

Aquarius

Pisces