పంచాంగం..శుక్రవారం, 17.08.18 శ్రీ విళంబినామ సంవత్సరం దక్షిణాయనం, వర్ష ఋతువు శ్రావణ మాసం తిథి శు.సప్తమి తె.5.11 వరకు (తెల్లవారితే శనివారం) తదుపరి అష్టమి నక్షత్రం స్వాతి రా.9.20 వరకు తదుపరి విశాఖ వర్జ్యం రా.3.01 నుంచి 4.36 వరకు దుర్ముహూర్తం ఉ.8.16 నుంచి 9.07 వరకు తదుపరి ప.12.28 నుంచి 1.20 వరకు రాహుకాలం ఉ.10.30 నుంచి 12.00 వరకు యమగండం ప.3.00 నుంచి 4.30 వరకు శుభసమయాలు..రా.7.41గంటలకు కుంభలగ్నంలో వివాహాలు.

Weekly Sunsign Horoscope

5th August, 2018 to 11th August, 2018

Sagittarius

Sagittarius (23rd November – 22nd December) 

Planning on long term goals is necessary at this juncture. Opportunities from overseas is likely. Upright progress is indicating in current profession. Though there are some minor issues, your determination to stand up for yourself will enable you to overcome them. Your plans to visit somewhere is likely to happen. Those who have financial loans may clear them and those who have applied for financial loans will get desired result. Your social image will increase. You would like to spend good time with your loved ones and people who admire you most.

Aries

Taurus

Gemini

Cancer

Leo

Virgo

Libra

Scorpio

Sagittarius

Capricorn

Aquarius

Pisces