పంచాంగం..శుక్రవారం, 17.08.18 శ్రీ విళంబినామ సంవత్సరం దక్షిణాయనం, వర్ష ఋతువు శ్రావణ మాసం తిథి శు.సప్తమి తె.5.11 వరకు (తెల్లవారితే శనివారం) తదుపరి అష్టమి నక్షత్రం స్వాతి రా.9.20 వరకు తదుపరి విశాఖ వర్జ్యం రా.3.01 నుంచి 4.36 వరకు దుర్ముహూర్తం ఉ.8.16 నుంచి 9.07 వరకు తదుపరి ప.12.28 నుంచి 1.20 వరకు రాహుకాలం ఉ.10.30 నుంచి 12.00 వరకు యమగండం ప.3.00 నుంచి 4.30 వరకు శుభసమయాలు..రా.7.41గంటలకు కుంభలగ్నంలో వివాహాలు.

Weekly Sunsign Horoscope

5th August, 2018 to 11th August, 2018

Taurus

Taurus (21st April – 21st May)

Relatives may demand you in all the ways possible, you may have to face changes connected with relationships. Financial management will become hectic. Unavoidable expenditure is foreseen. You are likely to be loaded with too many responsibilities at work place. your diplomacy may not work this time. Arguments and disagreements regarding ancestral property or fixed resources is predicted. Your desire to enjoy travelling whenever you get a chance with loved ones is likely to happen. Neighbors will be helpful and cooperative.  

 

Aries

Taurus

Gemini

Cancer

Leo

Virgo

Libra

Scorpio

Sagittarius

Capricorn

Aquarius

Pisces